Bøger / faglitteratur / lærebøger


Beskrivelse


Summary: Lærebogen Organisation, 6. udgave, dækker fagområdet organisation på erhvervsakademiuddannelser, merkantile diplomuddannelser og akademi-/merkonomuddannelser.