Bøger / faglitteratur / case studies

Organisationskultur i teori og praksis


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


Stiller de grundlæggende spørgsmål, på hvilken måde en empirisk analyse af organisationskultur kan foretages. Bygger på Edgar H .Scheins teorier.

Indhold

Organisationskultur ; En fortolkning af Edgar H. Scheins kulturmodel ; Operationalisering og anvendelse af modellen ; Kultur i informationsteknologiske virksomheder - tre case-undersøgelser