Bøger / faglitteratur / case studies

Organisationskultur i teori og praksis


Beskrivelse


Stiller de grundlæggende spørgsmål, på hvilken måde en empirisk analyse af organisationskultur kan foretages. Bygger på Edgar H .Scheins teorier.