Bøger / faglitteratur / lærebøger

Organiseringen af den offentlige sektor : grundbog i offentlig forvaltning


Beskrivelse


Lærebog i offentlig organisationsteori i to dele. I første del udlægges organisationsteori og institutionel teori med særligt fokus på den offentlige sektor. I anden del sættes der fokus på centrale temaer som offentlig styring, beslutningsteori, implementering, reformer og administrativ etik.