Bøger / faglitteratur til børn


Beskrivelse


Med vægten lagt på decemberorkanen i 1999 i Danmark fortælles om orkaners opståen og forløb samt om deres virkning til havs og til lands. Den korte tekst er understøttet af farvefotos. Flerstavelsesord delt med lodrette delestreger.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 10. aug. 2001

af

af

Lars Damm Jensen (skole)

d. 10. aug. 2001

Bogen udgives i forlagsserien Første fakta, en serie af lette fagbøger på ca. lix 10. Alle opslag er bygget ens op omkring et stort foto på højresiden og teksten på venstresiden. Teksten er sat i små blokke og forholdsvis korte linier med lodrette stavelsesdelingsstreger. Tekst og billeder supplerer og uddyber hinanden. Bogen er velegnet til natur/teknik i slutningen af indskolingen, hvor eleven kan læse og forstå teksten. Skolebibliotekets øvrige titler, der behandler emnet er både sværere og mere omfattende. Emnet behandles generelt med særlig opmærksomhed på orkanen i Danmark 1999, som de fleste elever vil kunne huske. Orkaner og deres forløb defineres og beskrives, ligesom der er en række opslag, der fortæller om resultatet af orkanernes hærgen. Forsiden virker appellerende med store bølger, der i en storm knuses mod et fyrtårn.