Bøger / faglitteratur

Outsidere : studier i afvigelsessociologi


Beskrivelse


Summary: Outsidere udkom i USA i 1963 og fremstår stadig som den mest skarpsindige undersøgelse om ukonventionelle individer og deres position i det ”normale” samfund. Bogen var banebrydende med sin påstand om, at social afvigelse er et mere almindeligt fænomen end antaget, og at den almindelige opfattelse af sociale afvigere som patologiske ikke er korrekt. Howard Becker forklarer, at afvigelse først og fremmest handler om andres reaktioner. Et individ bliver stemplet som afviger, når andre observerer hans eller hendes opførsel og reagerer ved at stemple vedkommende. Ingen særlig handling er i sig selv afvigende – den bliver det først, når en social magtfuld gruppe stempler den som sådan. Bogen foreligger nu i en opdateret 2. udgave med et nyt forord og to nye kapitler af Howard Becker. Bogen introduceres for de danske læsere i et opdateret forord af professor i sociologi Margaretha Järvinen.

Anmeldelser (5)


Bibliotekernes vurdering

d. 22. aug. 2005

af

af

Jytte Bræmer

d. 22. aug. 2005

Bogen er fra 1963, er en klassiker indenfor sociologien og bliver først nu oversat til dansk. Det kan forekomme besynderligt at udgive en gammel bog indenfor det sociologiske felt. Den har imidlertid været banebrydende, og meget af forskningen omkring sociale afvigelser bygger på Beckers teorier. Han sætter spørgsmålstegn ved den sociale afvigelse og påviser, at begrebet er relativt, at det kun eksisterer, hvis der er nogen, der har opstillet et regelsæt, der kan brydes. Afvigerbegrebet er altså defineret i et felt mellem regelbrydere og regelhåndhævere. Bogen er meget teoretisk, selvom der gives eksempler. Marihuanarygere, homoseksuelle, ugifte mødre og negre er eksempler, der går igen i bogen og er med til at give den et forældet præg. Afvigere er fortrinsvis defineret som kriminelle, omend subkulturer – her eksemplificeret ved dansemusikeres verden – også inddrages. Det er ikke en bog om normalitetsbegrebet på det individuelle niveau, det er en bog der kredser om relationen mellem afvigere, regelskabere og –håndhævere, og den kommer derfor til at handle om social identitet både som enkeltperson og i grupper. Målgruppen vil være lærere og studerende på samfundsvidenskabelige videreuddannelser.


Politiken

d. 22. okt. 2005

af

af

Carsten René Jørgensen

d. 22. okt. 2005


Social kritik

Årg. 18, nr. 105 (2006)

af

af

Søren Gytz Olesen

Årg. 18, nr. 105 (2006)


Stof

Nr. 6 (2005)

af

af

Vibeke Asmussen

Nr. 6 (2005)


Dansk pædagogisk tidsskrift

2006, nr. 2

af

af

Jan Kampmann

2006, nr. 2