Bøger / faglitteratur

Pædagogen som leder af børnegrupper og læringsmiljø


Beskrivelse


Med fokus på en inklusionsdagsorden og en læringsdagsorden i dagtilbud, behandles det pædagogiske arbejde med at skabe gode betingelser for trivsel, udvikling og læring i børnegruppen.