Bøger / faglitteratur

Pædagogen som myndighedsperson : en grundbog


Beskrivelse


Summary: Som den første af sin art afsøger denne bog, hvad det vil sige at være en myndighedsperson i pædagogisk sammenhæng. Begrebet er opstået med den seneste udgave af pædagoguddannelsen og har derfor ikke en lang tradition bag sig. Det betyder imidlertid ikke, at der ikke findes viden på området, for som der vises med denne bog, er der danske forskere, undervisere og praktikere, der er i stand til at give det nye begreb fylde og brugsværdi. Trods at det nye begreb langt fra er færdigudvokset, så kan det være et produktivt afsæt for at belyse og diskutere centrale temaer i aktuel pædagogisk praksis. Som bogen viser, peger myndighedsbegrebet hen imod nye værdimæssige og politiske rammer for det pædagogiske arbejde ligesom det kan bruges til at kaste nyt lys over mere velkendte begreber eller praksisser som fx magt og etik, formidling og dokumentation, udsathed, resiliens, forebyggelse og tidlig indsats, in- og eksklusionsprocesser m.m.

Anmeldelser (2)


Dansk pædagogisk tidsskrift

2018, nr. 1

af

af

Carsten Fogh Nielsen

2018, nr. 1


Tidsskrift for socialpædagogik

Årg. 21, nr. 2 (2018)

af

af

Jacob Kornbeck

Årg. 21, nr. 2 (2018)