Bøger / faglitteratur

Pædagogens praksis


Anmeldelser (6)


Bibliotekernes vurdering

2007

af

af

Henrik Munch Jørgensen

2007

Pædagogens praksis kan anvendes som en grundbog på pædagoguddannelsen eller indgå som en del af den pædagogiske baggrundsviden på pædagoguddannelsen. Bogen giver en teoretisk indføring i det praksisområde, som pædagogerne arbejder med dagligt. Og kan derfor give inspiration til både udøvende pædagoger samt studerende.

Omdrejningspunktet er forholdet mellem teori og praksis i den del af pædagogikken som omhandler børn i førskolealderen med hovedvægt på teoridelen. Emnerne er bl.a.: teori contra praksis, den fælles faglige forståelse, børnesyn, dokumentation, evaluering samt pædagogiske læreplaner. Sprogligt bærer udgivelsen præg af vægtningen af teoridelen, som gør bogen forholdsvis svært tilgængelig.

Dette er 2. og gennemreviderede udgave af bogen med samme titel fra 1995. Revideringen består af en strukturændring, opdatering af den pædagogiske udvikling samt nye afsnit om nyere begreber som lærerplaner, evaluering og anerkendende pædagogik. Denne bog fungerer fint sammen med titler som Grundbog i pædagogik, 2005 og Idéhistorie for de pædagogiske fag, 2003.

God og relevant teoretisk grundbog til brug på pædagoguddannelsen.


Bibliotekernes vurdering

d. 19. dec. 2018

af

af

Birgitte Bornæs

d. 19. dec. 2018

Forfatteren er mag.art.i pædagogik, og underviser ved et socialpædagogisk seminarium og ved Kbh. Universitet. Han forsker i småbørnspædagogik og pædagogisk udviklingsarbejde. Denne bog er en omarbejdelse af en afhandling med titlen Meningsfyldt praksis : om pædagogers håndtering af deres arbejde. Bogen omhandler pædagogernes handlemæssige praksis i forhold til deres faglige intentioner/teorier. Den undersøger og beskriver pædagogens praksis i hverdagen ud fra den tese, at praksis er meningsfyldt og ikke tilfældig. Bogen gennemgår uddannelsens historie, og dermed også den fælles faglige selvforståelse og ideologi. Den beskriver hverdagspraksis som teori og den personlige faglige forståelse i pædagogens arbejde med den konklusion, at praksis er meningsfyldt, selv om der tilsyneladende kan opstå splid mellem den faktiske praksis og den ideologiske intention. Bogen afsluttes med litt.henv. Bogen er et fagligtfilosofisk arbejde og henvender sig til engagerede fagfolk og studerende.


Dansk pædagogisk tidsskrift

2008, nr. 3

af

af

Annemette Matthiessen

2008, nr. 3


Social kritik

Årg. 7, nr. 42 (1996)

af

af

Jakob Sonne

Årg. 7, nr. 42 (1996)


Børn & unge

Årg. 27, nr. 2 (1996)

af

af

Torben Hangaard Rasmussen

Årg. 27, nr. 2 (1996)


Psykologisk pædagogisk rådgivning

Årg. 33, nr. 3 (1996)

af

af

Claus Kragh-Müller

Årg. 33, nr. 3 (1996)