Bøger / faglitteratur

Pædagogers etik


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Indhold

Etik mellem mennesker (Katrin Hjort: Om velfærdsstatens forandringer og pædagogers professionsetik. Jytte Hare: Har børn en etik? Christian Aabro: Etiske dilemmaer. Søs Bayer: Etikkens kultur eller kulturens etik). Etik i pædagogisk arbejde (Morten Ejrnæs: Etik og holdninger i pædagogisk arbejde. Charlotte Palludan: Etiske udfordringer i forældresamarbejdet. Claus Holm: Professionsetik og samvittighedsledelse. Jørgen Husted: Veje til afklaring af professionsetiske principper). Etik og uddannelse (Karsten Tuft: Profession, uddannelse og etik : kan man gå til etik? Birgitte Højberg: Praktikkens etiske aspekter og dilemmaer). Etiske udfordringer (Andy Højholdt: Tværprofessionelt samarbejde - et spørgsmål om etik. Karen Prins: Etiske forbilleder. Peter Østergaard Andersen: Etik som alternativ? Kritik som etik : neoliberalt nysprog som umyndiggørelsesproces / Rasmus Willig & Pelle Korsbæk Sørensen). Etik baggrund (Udformningen af et etisk grundlag / Allan Baumann og Flemming Brøgger Andersen. Appendiks : etisk grundlag for pædagoger)


Informationer og udgaver