Bøger / faglitteratur / lærebøger

Pædagogik som fag og praksis


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


Grundbog i faget pædagogik på læreruddannelsen med beskrivelser af fagets tretten centrale kundskabs- og færdighedsområder (CKF).

Indhold

  • Pædagogiske ideer i et historisk, samfundsmæssigt forandringsperspektiv / Harry Haue

  • Folkeskolens funktion, organisation samt lov- og værdigrundlag i aktuel og historisk, national og international belysning / Jens Christian Jacobsen

  • Forståelser af dannelsesopgaven i folkeskolen i det moderne samfund / Jens Christian Jacobsen

  • Enhed og differentiering : det politiske, sociale og kulturelle grundlag for folkeskolens og alternative skoleformers udvikling / Marianne Jelved

  • Den undervisningsmæssige betydning af elevernes forskellige socialisering / Annette Rasmussen

  • Pædagogiske dilemmaer og værdikonflikter / Steen Just

  • Pædagogiske myndighedsrelationer, klasseledelse og elevmedbestemmelse / Elsebeth Jensen

  • Folkeskolens opgaver over for børn med forskellig social, etnisk og kulturel baggrund / Üzeyir Tireli

  • Socialpædagogik i skolen / Vibeke Schrøder

  • Lærerens og skolens specialpædagogiske opgaver / Tom Ritchie

Se alle (13)

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 6. aug. 2012

af

af

Henrik Munch Jørgensen

d. 6. aug. 2012

Denne antologi er skrevet målrettet faget pædagogik på læreruddannelsen. Bogen tager udgangspunkt i fagets 13 centrale kundskabs- og færdighedsområder (CKF), som alle lærerstuderende skal arbejde med og have kendskab til. Bogen er derfor meget velegnet både som grundbog til faget pædagogik og i forbindelse med forberedelse til eksamen i faget.

Bogen indeholder 13 kapitler, et kapitel pr CKF. De enkelte kapitler er skrevet med udgangspunkt i den pædagogiske dagligdag i nutidens grundskole, men med historisk perspektivering på årsagerne bag disse særligt udvalgte CKF'er samt perspektivering mod fremtidens skole. Bogen er en decideret grundbog på læreruddannelsen og samtidig også et godt redskab for udøvende lærere til pædagogiske overvejelser og strukturering af undervisningen.

Denne lærebog til faget pædagogik er den første, som tager sit udgangspunkt i CKF for faget. Men der findes mange muligheder for yderligere læsning om de enkelte CKF'er, som det vil være oplagt at supplere med.

Grundbog for studerende på læreruddannelsen til faget pædagogik. Bogen gennemgår de centrale kundskabs- og færdighedsområder for faget, som de studerende skal igennem under deres uddannelse. Det er derfor en oplagt grundbog til faget.


Fagbladet folkeskolen [online]

d. 26. feb. 2013

af

af

Hans Jørgen Kristensen

d. 26. feb. 2013


Dansk pædagogisk tidsskrift

2013, nr. 1

af

af

Bodil Christensen

2013, nr. 1