Bøger / faglitteratur

Pædagogisk antropologi : refleksioner over feltbaseret viden


Beskrivelse


Teoretiske og metodiske tilgange til undersøgelser af undervisning og læring, der spænder fra feltundersøgelser i fremmede kulturer til undersøgelser i dansk pædagogisk sammenhæng, herunder klasserumsundersøgelser og feltarbejde i danske daginstitutioner.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 11. juni 2004

af

af

Henrik H. Pedersen

d. 11. juni 2004

Bogen indfører læseren i en relativ ny forskningsdisciplin i dansk sammenhæng, og i de teoretiske og metodiske problemstillinger, der melder sig, når man kobler pædagogik og antropologi. Der findes spredte tekster om emnet i diverse pædagogiske tidsskrifter, men i sagens natur ikke noget samlet litteratur endnu på dansk. Bogens bidragsydere, bl.a. fra Danmarks Pædagogiske Universitet, giver forskellige syn på, hvad det betyder at gennemføre forskning og producere viden i krydsfelterne mellem de ovennævnte fag og desuden kritisk at bidrage til refleksioner over dette område. Bogen rummer emner, der spænder fra feltundersøgelser i fremmede kulturer, herunder om læreridentitet og dannelse i skolen i Nepal, og til undersøgelser i dansk pædagogisk sammenhæng, feltarbejde i dagsinstitutioner og klasseundersøgelser, her bl.a. i artiklen "Kunsten at drille en vikar", om mobning. Læring og dannelse handler i bogens sammenhæng om, hvordan mennesker, set med pædagogiske øjne, skaber mening og betydning i hverdagslivets sociale og kulturelle praksis. Dvs. et emne der kan have bredere interesse, men bogen må henregnes til en snæver målgruppe. Bogen er særlig relevant for biblioteker beliggende i områder med seminarier og universiteter.