Bøger / faglitteratur

Pædiatri


Beskrivelse


Forlagets beskrivelse: Den danske lærebog i pædiatri foreligger nu i 2. udgave. I forhold til 1. udgave er samtlige kapitler gennemgående opdaterede og reviderede, ligesom der er kommet nye figurer til. Lærebogen er grundigt bearbejdet til danske forhold af børnelægerne Ulrikka Nygaard og Kjeld Schmiegelow. Alle kapitlerne er desuden gennemlæst af specialister inden for de enkelte fagområder. Pædiatri har en omfattende mængde illustrationer, bokse, tabeller og cases, der gør stoffet nemt at orientere sig i og let at tilegne sig. Pædiatri dækker pensum og svarer til målbeskrivelserne på medicinstudiet i både Aarhus, Odense, Aalborg og København. Bogen er desuden velegnet til og relevant for yngre læger, alment praktiserende læger, andre speciallæger og andet sundhedspersonale, der har kontakt med børn.