Bøger / faglitteratur

Partnerskaber blandt kunstnere, kulturinstitutioner og skoler : Kulturens Laboratorium


Beskrivelse


Dokumentation og analyse af et udviklings- og forskningsprojekt "Kulturens Laboratorium", der dækker en kvalitativ emperiindsamling vedrørende ni skole/kunst- og kulturpartnerskaber, der foregik på Fyn i 2016-17.