Bøger / faglitteratur / encyklopædier

Patienthåndbogen


Beskrivelse


Alfabetisk opbygget opslagsværk for alle brugere af sundhedsvæsenet. Hvad har man som bruger ret til, hvad har man pligt til, og hvor kan man søge mere hjælp.

Anmeldelser (9)


Bibliotekernes vurdering

d. 25. maj 1998

af

af

Lis Pedersen

d. 25. maj 1998

Patienthåndbogen er blevet meget omtalt i medierne, og det er absolut med god grund. Scocozza, der er fil.dr. i medicinsk etik, har skrevet en glimrende håndbog, hvor hun efter mine stikprøver og efterfølgende gennemlæsning ikke synes at have glemt noget. Det er en håndbog for både somatiske og psykiatriske patienter, og opslagsordene spænder vidt: abort, aktiv dødshjælp, etik, frit sygehusvalg, hospice, livstestamente, ombudsmand, patientrådgiver, psykologbistand, retshjælp, tavshedspligt, tvangsfiksering og mange andre. Hvor det er relevant meddeles det lovmæssige grundlag. Sidst i bogen er der adresser på sygehuse, amter, patientvejledere og videnskabsetiske komiteer. I opslagene henvises til disse adresser, og andre oplyses, hvor det er nødvendigt. Bogen har indholdsfortegnelse, hvor man kan finde de leksikalske opslag, og alligevel har den også et eksemplarisk flot register. Ud over adresselisterne er der en oversigt over ventelister på hospitalerne pr. 31.8.97. Denne oversigt undrer mig, både fordi den er gammel og eventuelt forældet, og fordi sundhedsstyrelsen selv har meddelt, at der arbejdes på at gøre den mere sikker, men det er absolut i småtingsafdelingen og kan ikke rokke ved den kendsgerning, at såvel patienter som bibliotekarer har fået et godt værktøj.


Berlingske tidende

d. 27. maj 1998

af

af

Annette Hagerup

d. 27. maj 1998


Jyllands-posten

d. 28. maj 1998

af

af

Helle Bjørn

d. 28. maj 1998


Information

d. 9. juni 1998

af

af

Jytte Willadsen

d. 9. juni 1998


Politiken

d. 17. maj 1998

af

af

Flemming Christiansen

d. 17. maj 1998


Sygeplejersken

Årg. 98, nr. 33 (1998)

af

af

Helle Ploug Hansen

Årg. 98, nr. 33 (1998)


Kristeligt dagblad

d. 27. maj 1998

af

af

Mikael Holt

d. 27. maj 1998


Weekendavisen

d. 12. juni 1998

af

af

Jørgen Husted

d. 12. juni 1998


Tandlægebladet

Årg. 102, nr. 18 (1998)

af

af

Morten Andersen

Årg. 102, nr. 18 (1998)