Bøger / faglitteratur

Paulus : brudstykker af en biografi


Beskrivelse


Med baggrund i Paulus breve prøver forfatteren at afdække, hvad der står om Paulus selv, for derigennem at få en bedre forståelse for, hvem han var og hvad det er han fortæller.

Anmeldelser (7)


Bibliotekernes vurdering

d. 22. sep. 2009

af

af

Flemming Faarup

d. 22. sep. 2009

Denne bog henvender sig til teologer og religionshistorikere og andre, der vil studere Paulus nærmere. Der har altid været stor diskussion om Paulus' rolle og betydning i den første tid. Han var jo ikke en af de oprindelige tolv apostle, og nogle har i tidens løb ment, at han i højere grad selv påtog sig sit hverv, end at han blev udvalgt til det. (Pastor Søby kaldte ham en gang for en stinkende skraldespand!).

Hyldahl var professor i teologi ved KU 1969-2000. I dette studie over Paulus prøver han at afdække mere hvad der står om Paulus selv end om hans forkyndelse, i Apostlenes Gerninger og i brevene i Det ny testamente (NT). Han begrunder, at Paulus' breve har en anden kronologisk orden end den rækkefølge, de er opstillet i NT, og når brevene så læses i den rigtige rækkefølge, fås en bedre forståelse for, hvem Paulus er og hvad det er han fortæller. Paulus er forsvarer for hedningekristendommen, der på visse områder var i modsætning til jødekristendommen. Der er tale om et grundigt videnskabeligt værk med litteraturliste, navnefortegnelse over personer fra NT, en tidslinje og et register over anvendte bibelcitater.

Forfatteren gør opmærksom på, at han er inspireret af E.P. Sanders "nye Paulusforståelse", Paul and Palestinian Judaism, 1997.

En spændende synsvinkel på den meget tidlige kirkehistorie for særligt interesserede.


Kristeligt dagblad

d. 10. okt. 2009

af

af

Sørine Gotfredsen

d. 10. okt. 2009


Kristeligt dagblad

d. 7. nov. 2009

af

af

Sørine Gotfredsen

d. 7. nov. 2009


Præsteforeningens blad

Årg. 99, nr. 48 (2009)

af

af

Jesper Tang Nielsen

Årg. 99, nr. 48 (2009)


Religion

2010, nr. 4

af

af

Bodil Kruse

2010, nr. 4