Bøger / faglitteratur / love

Persondataloven : en indføring


Beskrivelse


Persondataloven dækker et vigtigt område inden for forvaltningsretten og er erfaringsmæssigt en lov, der er vanskelig at håndtere. Loven regulerer behandling af oplysninger om borgerne og gælder både for offentlige myndigheder, private virksomheder, foreninger, organisationer mv.Denne bog giver en grundig og overskuelig introduktion til de centrale bestemmelser i persondataloven og sætter fokus på emner som behandling af personoplysninger, borgerens rettigheder, beskyttelse af personoplysninger, erstatning og straf.Bogen er rettet mod alle, der ønsker en indføring i persondataloven, herunder studerende på BA- og professionsbachelorniveau samt ansatte i den offentlige og private sektor.Denne 3. udgave er gennemgående revideret og ajourført, ikke mindst med nye udtalelser fra Datatilsynet. Herudover er der tilføjet afsnit om tilsynets minimumskrav til personaleadministration samt om overførsel af oplysninger til tredjelande.Dorte Høilund er cand.jur. og lektor ved Institut for Ledelse og Forvaltning, Professionshøjskolen Metropol.