Bøger / faglitteratur / bibliografier

Persondataretten - nu og i fremtiden : databeskyttelsesretlige overvejelser


Beskrivelse


Bogen har to formål: For det første redegør den for grundlæggende træk ved gældende dansk persondataret. For det andet præsenterer bogen en række forslag til hvorledes denne retstilstand kan ændres. Sidstnævnte har ikke kun betydning for dansk ret, men er også forbundet med den forventede revision af EU's databeskyttelsesdirektiv. Bogen sætter bl.a. særligt fokus på: Reguleringsformen, reguleringsstrukturen, personens rolle, den globale dimension, forholdet til informationsfriheden, de særlige teknologier, tilsyn og kontrol, håndhævelse.

Anmeldelser (1)


Ugeskrift for retsvæsen

[Årg. 145], nr. 4 (2011)

af

af

Henrik Udsen

[Årg. 145], nr. 4 (2011)