Bøger / faglitteratur

Perspektiver på supervision : en erhvervspsykologisk antologi


Beskrivelse


Beskrivelse af supervison forankret i en erhvervsrettet og organisatorisk psykologisk tilgang med udfoldelse af en række perspektiver på organisatorisk kompleksitet, kompetenceudvikling, relationen mellem supervision og organisation samt evaluering af supervision.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 25. sep. 2008

af

af

Ellen Lind Jensen

d. 25. sep. 2008

Bogen er en antologi, der som titlen siger, viser forskellige perspektiver på supervision. Det drejer sig i dette tilfælde om supervision i organisationer og virksomheder. Bogen bevæger sig på et ret højt niveau såvel begrebsmæssigt som sprogligt og er derfor henvendt til fagfolk med det teoretiske grundlag på plads, men vil også kunne bruges i uddannelses- og efteruddannelsessammenhæng.

Jakob Hassing Pedersen, der har redigeret antologien er cand.psych. med forskellige konsulentuddannelser bygget ovenpå. Nogenlunde samme uddannelsesbillede tegner sig for de 6 øvrige bidragydere. Supervision er oprindeligt udviklet på arbejdsfelter, hvor professionelle varetager opgaver vedrørende andre menneskers behandling, omsorg, læring og udvikling, men har siden vundet indpas også i erhvervslivet. De perspektiver, der her præsenteres, handler dels om forskellige teoretiske tilgange som fx systemiske og narrative, dels om hvilke effekter supervision kan have ud i organisationen.

Dansk Psykologisk Forlag har udgivet et par titler i samme vægtklasse: Supervision i grupper, 2005 og Systemisk supervisionsmetodik, 2. udgave 2005. Mens Supervision, 2000 er en noget hurtigere læst sag.

En rundtur i det erhvervspsykologiske arbejdsfelt supervision, som det er udviklet på nuværende tidspunkt. Bogen har et højt fagligt niveau, er henvendt til professionelle og folk, der er i gang med at uddanne sig indenfor området. Bør være tilgængelig i folkebibliotekerne, men ikke i enhver udlånsenhed.