Bøger / faglitteratur

Perspektiver på supervision : en erhvervspsykologisk antologi


Beskrivelse


Beskrivelse af supervison forankret i en erhvervsrettet og organisatorisk psykologisk tilgang med udfoldelse af en række perspektiver på organisatorisk kompleksitet, kompetenceudvikling, relationen mellem supervision og organisation samt evaluering af supervision.