Bøger / faglitteratur

Perspektiver på udsathed


Beskrivelse


Perspektiver på udsathed giver borger-, praksis- og forskningsperspektiver på forståelsen af fem sociale problemer: hjemløshed, misbrug af rusmidler, psykisk sårbarhed, kriminalitet og prostitution. Problemerne belyses ud fra forskellige perspektiver med henblik på at besvare en række centrale spørgsmål:Hvordan beskrives og forstås det sociale problem?Hvilke indsatser peges der på og med hvilke begrundelser?Hvordan opleves indsatserne, og hvilken viden er der om, hvordan de virker?Hvilke forandringsperspektiver kan der peges på?

Informationer og udgaver