Bøger / faglitteratur til børn


Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 28. jan. 2003

af

af

Elin Søborg

d. 28. jan. 2003

Denne bog om Peru er den 17. i den fra engelsk oversatte serie Et land i forandring, der efterhånden har behandlet lande fra alle verdensdele, og helt i tråd med seriens koncept beskæftiger den sig hovedsaglig med den seneste udvikling. Efter et par ultrakorte afsnit om historien og geografien går den over til forandringerne i miljøet, befolkningsfordelingen, familiestrukturen, arbejdsmarkedet og økonomien og slutter så af med korte afsnit om udsigterne for den nærmeste fremtid og Danmarks samhandel og -arbejde med Peru. Der er korte henvisninger til den sparsomme litteratur fra 1990erne om landet, nogle få links til relevante internetsider, adresser på organisationer, der arbejder i eller med Peru, en kort ordliste og stikordsregister. Den eneste sammenlignelige nyere bog om emnet er Parker: Peru (1996) i serien Udviklingslande, der er tæt på i udstyr og målgruppe, men beskæftiger sig meget mere og mere kritisk og analyserende med historien og levevilkårene/de sociale forhold/fattigdommen og suppleres snarere end afløses af denne bog. Til opgaver og almindelig oplysning for de ca. 11-15-årige.


Bibliotekernes vurdering

d. 28. jan. 2003

af

af

Steen Agger (skole)

d. 28. jan. 2003

Der er efterhånden kommet en halv snes bøger i denne serie. Her drejer det sig om Sydamerikas tredjestørste land, Peru. Bogen er inddelt i ni kapitler, der fortæller om fortiden, landskab og klima, naturressourcer, miljø, befolkning, arbejde og fremtiden. Hvert kapitel er markeret med en farvet sidestribe, der refererer til indholdsfortegnelsen og letter oversigten. Der er mange gode farvefotos, kort og faktabokse. Som det også er tilfældet i seriens øvrige bøger, er der indlagt farvede tekstkasser, hvor folk fra forskellige sociale lag fortæller om deres syn på afsnittets emne. Bagest er der lidt om forholdet mellem Peru og Danmark, litteratur- og adresseliste, ordforklaring og stikordsregister. Bogen lægger vægt på at beskrive den udvikling, der er foregået de senere år og de problemer, som landet kæmper med. Et udmærket materiale til brug i folkeskolen fra 6. klassetrin. Det er længe siden, der sidst udkom en fagbog om Peru.Informationer og udgaver