Bøger / faglitteratur

Pilgrimsvandring med børn og unge


Beskrivelse


Om at anvende pilgrimsvandring i formidlingen af kristendom til børn og unge. Giver hjælp til valg af ruter, temaer, andagter, salmer og litteratur, samt praktiske råd om rekvisitter og forberedelse.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

2006

af

af

Per Drustrup Larsen

2006

Religionspædagogisk vejledning om at anvende pilgrimsvandringer i undervisning, forkyndelse og formidling af det kristne budskab til børn og unge. Forfatterne er sognepræster i Risskov og Kværndrup, og Lidell har tidligere bearbejdet og oversat Den lille pilgrimsbog. Bogen er baseret på begges erfaringer i flere år med pilgrimsvandringer. Den indledes med teoretiske indledningskapitler om begrebet pilgrimsvandringer, processerne bag vandringer samt forfatternes forskellige teologiske udgangspunkter for at anvende vandringer i formidlingen. Den centrale og langt mest omfattende del af bogen er dog dels kapitlet med pædagogiske forløb om begrebet livsvandring, og dels kapitlet med praktiske forslag til pilgrimsvandringer fra 1-50 kilometer. Begge dele rummer meget detaljerede anvisninger på det formidlingsmæsige indhold samt på, hvordan turen tilrettelægges i praksis. Netop åbenheden om deres forskellige udgangspunkter og de meget praktiske anvisninger på anvendelse af pilgrimsvandringer gør bogen meget anvendelig til både en teoretisk teologisk diskussion af pilgrimsvandringer i moderne formidling og til inspiration og som håndbog for alle, der har lyst til at prøve kombinationen af vandring og budskab. Målgruppen er således alle voksne, der arbejder med formidling af det kristne budskab til børn og unge, som fx præster, sognemedarbejdere, lærere og spejderledere.


Præsteforeningens blad

Årg. 96, nr. 40 (2006)

af

af

Finn Feilan

Årg. 96, nr. 40 (2006)Informationer og udgaver