Bøger / faglitteratur / undervisningsmaterialer

Plantebiologi


Beskrivelse


Plantebiologi bogen giver en bred og omfattende basisviden om biologi i relation til planteavl i jordbrugs-branchen. Bogen dækker grundfaget på erhvervsuddannelserne gartneri, landbrug og skovbrug. Omdrejningspunktet er planter med baggrund i planteriget, planters opbygning og funktion, og deres samspil med insekter, mikroorganismer og omgivelser i øvrigt.