Bøger / faglitteratur

Plutarks Parallelle liv. 4. bind : Pyrus & Marius, Lysander & Sulla, Alexander & Cæsar


Beskrivelse


Plutark (ca. 46-127 e.Kr.) sammenstiller græske og romerske personligheder, både mytiske og historiske, og udpeger ligheder og forskelle. Det giver et indblik i den klassiske verdens historie og verdensbillede. Samtidig forsøger Plutark at uddrage moralske og filosofiske pointer.

Informationer og udgaver