Bøger / faglitteratur

Politisk forandring : værdipolitik og nye skillelinjer ved folketingsvalget 2001


Beskrivelse


Med valgundersøgelsen 2001 fejrer det danske valgprojekt sit 30 års jubilæum. Siden projektet begyndte, er der gennemført undersøgelser af samtlige 13 folketingsvalg i perioden. Perioden dækker en særdeles vigtig periode af danmarkshistorien, med europæiseringens og globaliseringens gennembrud og Danmarks forvandling fra industrisamfund til informationssamfund. Det er en periode med store omvæltninger, hvor de politiske skillelinjer grundlæggende er ændret. En ny værdikonflikt, der går på tværs af den traditionelle fordelingskonflikt, har ændret både partiernes og vælgernes politiske placering. Bogen analyserer og beskriver 2001-valget, der som noget enestående skabte et rent borgerligt flertal, VKO-flertallet. Men derudover dækker den altså også det lange perspektiv og og trækker i nogle tilfælde trådene helt tilbage til 1960'erne. Kontrasten mellem dengang og nu er slående, og selv om mange af processerne kan genfindes i andre lande, er der alligevel få politiske systemer, der har gennemløbet så gennemgribende forandringer som det danske. Bogen er skrevet, så den kan læses både af et fagpublikum, af studerende, og af politisk interesserede danskere. Den er velegnet som opslagsbog, idet den er opdelt i 25 kapitler, der hver dækker forskellige træk ved den danske vælgeradfærd.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 15. dec. 2003

af

af

Knud Weile

d. 15. dec. 2003

I forbindelse med de 13 folketingsvalg i 30-årsperioden 1971-2001 har samfundsforskere gennemført holdningsundersøgelser, som har belyst de bevæggrunde hos vælgerne, der lå bag valgresultaterne. Valget i 2001 havde et borgerligt flertal og et systemskifte som resultat - et historisk valg. Valgforskerne kalder det et afvigende valg, hvor marginalvælgerne valgte borgerligt, og de borgerlige partier således fik den højeste stemmeprocent siden 1920. I en række indlæg af samfundsforskere fra især de jyske universiteter beskrives bevægelser og holdningsskift i vælgerbefolkningen i perioden op til valget. Det er krævende læsning på et videnskabeligt niveau med metodeovervejelser, talrige litteraturhenvisninger og masser af statistik og tabeller, men også korte sammenfatninger og konklusioner, der i klart og forståeligt sprog giver læseren en enestående indsigt i holdningerne til tidens store politiske og samfundsmæssige spørgsmål i den danske befolkning. Det er først og fremmest et basisværk for politologer, men på grund af det epokegørende valg må bogen også være af interesse for opgaveskrivere på gymnasieniveau, ligesom politisk organiserede og interesserede her kan lære meget om de aktuelle holdninger i vælgerbefolkningen.