Bøger / faglitteratur / bibliografier

Positionering: diskursiv produktion af selver


Beskrivelse


Om positionering, der som et alternativ til rollebegrebet, tilbyder et mere dynamisk socialpsykologisk begreb til at beskrive subjektivitet og identitet som noget, der konstant skabes og forhandles gennem sproget.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 7. feb. 2014

af

af

Jytte Bræmer

d. 7. feb. 2014

Til forskere og teoretikere indenfor områderne lingvistik, kommunikation og socialpsykologi.

Bogens indhold er en banebrydende artikel, som ikke tidligere har været oversat til dansk. Den er skrevet af to kommunikationsteoretikere, og befinder sig indenfor den socialkonstruktivistiske retning, hvor tænkningen er, at selvet skabes løbende i et sprogligt og relationelt netværk, hvor intentioner og effekter forstås kontekstuelt. I den diskurs arbejdes der med begrebet "rolle", og bogens hovedpointe er i stedet at arbejde med begrebet "positionering", da rollebegrebet fordrer opfattelsen af et statisk system, hvorimod positionsbegrebet er bevægeligt, og minder os om, at der kan være forskel på intention og effekt. Positionering viser i højere grad os selv som et vælgende subjekt. Det er en meget svær tekst, som henvender sig til studerende og professionelle, der på universitetsniveau beskæftiger sig med kommunikation, sproghandlinger, relationer og identitet.

Lægger sig emnemæssigt op ad eksempelvis Barnett Pearce: Kommunikation og skabelsen af sociale verdener, 2007.

En artikel i bogform på et højt teoretisk niveau. Omhandler sprog og kommunikation set i et systemteoretisk perspektiv.