Bøger / faglitteratur

Postmodernitet


Beskrivelse


Begrebet postmodernitet belyses ud fra filosofferne Nietzsche, Heidegger, Lyotard, Foucault og Baudrillard, og sættes i forhold til moderniteten, postindustrialismen og det nye marked for forbrug og information. Desuden diskuteres postmoderniteten i lyset af forestillingen om det forjættede årtusindeskifte, der endnu venter forude.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Søren Brunbech

d. 18. dec. 2018

Den canadiske sociolog David Lyon forsøger i bogen at give et klart billede af det postmoderne, selvom han erkender, at han hermed kan komme i konflikt med postmodernismens egen fragmenteredevirkelighedsopfattelse. Han påviser, hvordan postmodernismens afsked med de store fortællinger, dens mangfoldighed af virkeligheder og den deraf følgende kalejdoskopiske stilblanding i kunst,arkitektur, film og musik, foregribes hos tænkere som Nietzsche og Heidegger. David Lyon er skeptisk over for flere elementer i postmodernismen, men mener alligevel den er central, hvis man søgerat kortlægge og forstå tidens kulturelle forandringer og sociale fænomener. Det kræver faglige forudsætninger at følge Lyons diskussioner med andre sociologer og med en central postmodernistiskteoretiker som filosoffen Jean-Francois Lyotard - på dansk bl.a. Om det sublime (1994) - men læseren får også mulighed for at få indkredset nogle vigtige begreber i samfundsdebatten i et godtsprog, der ikke gør tingene mereindviklede end de er.


Jyllands-posten

d. 23. maj 1995

af

af

Jan Lindhardt

d. 23. maj 1995


Social kritik

Årg. 6, nr. 38 (1995)

af

af

Asger Sørensen

Årg. 6, nr. 38 (1995)