Bøger / faglitteratur

Præstationssamfundet


Beskrivelse


Forfatteren afdækker hvad der ligger til grund for den opblomstrende depressionsepidemi, og begrunder det med, at præstation er blevet et ideal for det gode liv.