Bøger / faglitteratur

Praktik i pædagoguddannelsen


Beskrivelse


Belysning af, hvordan der kan skabes et frugtbart samarbejde mellem den studerende, praktikvejlederen og undervisere fra uddannelsesstedet.

Informationer og udgaver