Bøger / faglitteratur / håndbøger

Praktisk aftaleret


Beskrivelse


Denne bog er opdateret i forhold til ny lovgivning, bl.a. om offentlige indkøb og databeskyttelse (GDPR), ligesom der er taget højde for ny retspraksis og nye standardaftaler (bl.a. AB18, ABR18 og Incoterms 2020).Bogen redegør for, hvordan parterne i en kommerciel transaktion bedst udmønter deres enighed i en passende aftaleregulering. Først gennemgås det, hvordan aftaler forhandles og konciperes. Derpå behandles de reguleringstemaer, der går igen i ethvert aftaleforhold – fra indgåelse til ophør. Blandt andet omtales de problemer, der knytter sig til aftaleslutning og partsbenævnelse, parternes ydelse, misligholdelse, ophør, genforhandling og konfliktløsning.Bogen, der er forsynet med omfattende registre og ordforklaringer, benyttes i universitetsundervisningen i København. Den udgør andel del af trebindsværket Aftaleretten.

Anmeldelser (6)


Tidsskrift for rettsvitenskap

Årg. 117, hft. 4/5 (2004)

af

af

Jan Ramberg

Årg. 117, hft. 4/5 (2004)


Nordisk tidsskrift for selskabsret

2004, nr. 2

af

af

Paul Krüger Andersen

2004, nr. 2


Børsen

d. 22. sep. 1995

af

af

Niels Brandrup

d. 22. sep. 1995


Ugeskrift for retsvæsen

Årg. 131, nr. 39 (1997)

af

af

Jørgen Nørgaard

Årg. 131, nr. 39 (1997)


Tidsskrift for rettsvitenskap

Årg. 110, h. 1/2 (1997)

af

af

Rolf Dotevall

Årg. 110, h. 1/2 (1997)


Revision & regnskabsvæsen

Årg. 64, nr. 12 (1995)

af

Årg. 64, nr. 12 (1995)