Bøger / faglitteratur

Praktisk pædagogik : metodik i folkeskolen


Beskrivelse


Indhold: Værdier, vilkår og håndværk i skolen (Lærerne former fremtiden ; Metodefrihed og metodeansvar) ; Hvordan lærer jeg at undervise (Hvordan påtager jeg mig lærerrollen? ; Hvordan styrer jeg klassen? ; Hvad skal jeg selv gøre som lærer? ; Hvordan forholder jeg mig til eleverne og hvordan reagerer de?) ; Undervisningsformer (Klasseundervisning ; Værkstedsundervisning ; Projektarbejde ; Individuelt arbejde - gruppearbejde) ; Kvaliteter i undervisningen (Meningsfuldhed, klarhed og struktur ; Dialog ; Læringsrelevante aktiviteter og udfordringer ; Et godt arbejdsklima ; Evaluering og feedback ; Diffentiering og individuelt tilpassede forventninger ; At udvikle undervisning og egne kompetencer).

Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

d. 13. jan. 2009

af

af

Jens Verner Nielsen

d. 13. jan. 2009

Bogen er en moderne og nytænkt undervisningsmetodik henvendt til lærerstuderende og yngre lærere.

Bogen er disponeret i fem afsnit, hvoraf det første kridter banen op og skildrer lærerrollen i dagens folkeskole. Det næste giver svar på de spørgsmål, de fleste unge lærere stiller sig selv om de helt grundlæggende forhold om forventninger til læreren, klasseledelse og forhold til eleverne. Et afsnit behandler nøgternt og realistisk de undervisningsformer, der praktiseres lige nu og inden det korte afsluttende afsnit om lærerarbejdet som en stadig videreudvikling følger et afsnit om de forhold ved undervisningen, der dokumenteret gør en forskel i en undervisning, der kan inspirere elever til at lære. Hvert af de 17 kapitler afsluttes med et afsnit med kloge råd og gode ideer tæt ved skolens dagligdag, og hvert afsnit har et kort historisk tilbageblik. Sproget er ligetil og letlæst, og holdningen er realistisk med understregning af den afstand, der ofte er mellem idealer og muligheder. En håndfuld værktøjer til kopiering og en kort litteraturliste afslutter.

Der er kun udgivet en enkelt undervisningsmetodik til læreruddannelsen - Introduktion til undervisning : rammer, metoder, resultater fra 2003 - i mere end en menneskealder. Worm Hansens Ny lærer i skolen fra 2006 er mere en kort vejledning.

For den lærerstuderende og for den unge lærer er bogen en igangsættende guldgrube af gode råd og realistisk vejledning om den professionelle undervisers kompetencer i dagens grundskole.


Undervisere.dk

Årg. 3, feb. (2009)

af

af

Tonny Hansen

Årg. 3, feb. (2009)


Jyllands-posten

d. 28. apr. 2009

af

af

Lone Nørgaard

d. 28. apr. 2009


Læsepædagogen

Årg. 57, nr. 4 (2009)

af

af

Bjarne Købmand Pedersen

Årg. 57, nr. 4 (2009)