Bøger / faglitteratur / bibliografier

Private fællesveje


Beskrivelse


Denne 2. udgave af bogen indarbejder de ændringer, der er sket i privatvejsloven i 2015. Den giver en samlet fremstilling af private fællesvejes retsforhold og samler de relevante domme og administrative afgørelser på området. - Uenigheder om veje, vejrettigheder og vejes vedligeholdelse forekommer ofte. Men problemløsningen forekommer mange vanskelig og kan være ganske kompleks som følge af, at juraen vedrørende private fællesveje involverer både privatret og offentlig ret. - Bogen redegør dels for de privatretlige forhold, som overvejende er ulovregulerede og derfor ofte i vid udstrækning er baseret på dommerskabt ret, dels for de offentligretlige regler, hvor lov om private fællesveje indeholder centrale bestemmelser.
Bogen er relevant navnlig for praktiserende landinspektører, advokater og kommunalt ansatte og kan være en hjælp i kommunernes forvaltning, hvor vejområdet traditionelt er blevet administreret af teknikere. Men bogen kan være til nytte for alle, der beskæftiger sig med fast ejendom.

Anmeldelser (2)


Ugeskrift for retsvæsen

Nr. 48 (2014)

af

af

Peter Pagh

Nr. 48 (2014)