Bøger / faglitteratur

Professionaliseringen i den offentlige sektor


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


Kan de såkaldte semi-professioner inden for sundhed, uddannelse og socialt arbejde opnå samme status som de klassiske professioner - læger, præster og jurister - engang havde?

Indhold

Arbejdet med og for mennesker ; Frivillig tvang eller nødvendig mulighed? : om cvu-dannelse og professionsbachelor ; Viden som vare? : om cvu'erne og kvaliteten i og af de professionelles arbejde ; Læreren og den lærende : om relationerne mellem de professionelle og klienterne ; Kompetente professioner : om kompetenceudvikling og professionalisering ; Professio : om bekendelse og professionaliseringsbestræbelser


Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 27. okt. 2005

af

af

Søren Brunbech

d. 27. okt. 2005

Katrin Hjort forsker i uddannelser og er tilknyttet Danmarks Pædagogiske Universitet. Her følger hun op på sin bog Moderniseringen af den offentlige sektor (2002) ved i fem artikler bl.a. at se på hvad moderniseringsprocesserne betyder for professionaliseringen i den offentlige sektor. Når hun diskuterer professionsbegrebet er det specielt i forhold til de såkaldte relationsprofessioner så som lærere, pædagoger, sygeplejersker og socialrådgivere, der har relationerne til andre mennesker som en helt central del af arbejdet. Katrin Hjort analyserer begrebet professionalisering, og stiller spørgsmålet om der finder en professionalisering sted i den offentlige sektor i dag, og om professionalisering altid er af det gode, set fx fra klientens synsvinkel? Uddannelsen af de relationsprofessionelle er i dag samlet i Centrene for de Videregående Uddannelser (CVU), og et af bogens kapitler behandler konkret CVU-reformen og diskuterer CVU-projektets konsekvenser. Bogen vil nok også især efterspørges af uddannelsessøgende på CVU'erne, på linje med bogen Relationsprofessioner (2004).


Dansk pædagogisk tidsskrift

2007, nr. 1

af

af

Peter Koudahl

2007, nr. 1