Bøger / faglitteratur

Professionsetik : om etiske perspektiver i arbejdet med mennesker


Beskrivelse


Diskussion af professionsetik og sammenhængen mellem moralsk ansvarlighed og udvikling af faglig dømmekraft hos professionelle, der arbejder med relationer mellem mennesker.

Informationer og udgaver