Bøger / faglitteratur

Project management in theory and practice (engelsk)


Beskrivelse


Bogen anskueliggør organiseringen af et projekt: Hvordan det planlægges, styres, afsluttes, afrapporteres og evalueres. Gennemgangen af faserne er kortfattet og relateres til praksis. Hvad får du ud af at læse bogen: Indsigt i og evne til at deltage i projektarbejde og -styring. Disse færdigheder skal kunne anvendes ikke bare til studieprojekter, men i lige så høj grad i projekter, som man arbejder med i erhvervslivet. Målgruppe: Bogen henvender sig til studerende på kortere videregående uddannelser, hvor den også kan anvendes i forbindelse med større afsluttende opgaver samt danne grundlag for projektstyring i erhvervslivet.