Bøger / faglitteratur

Provst Frederik Schmidts dagbøger. Bind 1 : 1794-1814