Bøger / faglitteratur

Provst Frederik Schmidts dagbøger. Bind 2 : 1817-1819