Bøger / faglitteratur / lærebøger

Psykiatri : en lærebog om voksnes psykiske sygdomme


Beskrivelse


Psykiatri – en lærebog om voksnes psykiske sygdomme” henvender sig til lægestuderende og de mange andre, som uddanner sig i sundheds- og socialfag, hvor kendskab til psykiske sygdomme er nødvendig. Det er tilstræbt, at bogen afspejler den diagnostiske og behandlingsmæssige praksis, der i dag karakteriserer lægelig behandling af psykiske sygdomme i almen praksis, i psykiatrisk speciallægepraksis, på de psykiatriske hospitaler samt i socialpsykiatriske institutioner. 5. udgave har gennemgået en omfattende revision, men kapitelinddeling og disponering af stoffet er bibeholdt, mens behandlingsforskrifter er opdateret i overensstemmelse med nye referenceprogrammer og kliniske vejledninger fra Sundhedsstyrelsen og speciallægeselskaber. Antallet af figurer og sygdomsvignetter, der supplerer bogens tekster, er ligeldes udvidet meget, og der er indsat opdaterede referencer til de relevante kapiteler i søsterbigen ”Klinisk neuropsykiatri”, hvor vores viden om sygdommenes årsager og patogenese er nøjere omtalt.

Anmeldelser (2)


Ugeskrift for læger [online]

d. 24. juni 2019

af

af

Rasmus Handest

d. 24. juni 2019


Ugeskrift for læger

Årg. 172, nr. 38 (2010)

af

af

Lennart Bertil Jansson

Årg. 172, nr. 38 (2010)