Bøger / faglitteratur til børn / lærebøger

Psykologiens veje


Beskrivelse


Forlagets beskrivelse: ”Psykologiens veje” præsenterer forskellige retninger inden for psykologien: [1] Psykoanalyse. [2] Behaviorisme. [3] Evolutionspsykologi. [4] Eksistentiel og humanistisk psykologi. [5] Kognitiv psykologi. [6] Socialpsykologi. Bogen beskæftiger sig også med flere af de vigtigste psykologiske discipliner: udviklingspsykologi, neuropsykologi, personlighedspsykologi og læringspsykologi. På denne baggrund kaster udgivelsen lys over en række specifikke psykologiske temaer eller problemstillinger med relevans for nutidens samfund - herunder stress, intelligens, kønsforskelle, omsorgssvigt, ungdomsliv, familie og opdragelse, ondskab. Bogen er bygget op, så hvert kapitel udgør en afsluttet helhed, som man kan arbejde med uafhængigt af andre kapitler. I lyset af Reform 2017 er ”Psykologiens veje” bl.a. blevet opdateret med et nyt kapitel om videnskabsteori og metode. Her skelnes der grundlæggende mellem kvantitative og kvalitative metoder, hvorefter de forskellige typer af undersøgelser præsenteres. Kapitlet om eksperimenter introducerer to nye betegnelser for eksperimenter: gruppebaserede og individbaserede eksperimenter. Til slut i kapitlet introduceres begreberne validitet og reliabilitet og en oversigt til kritisk vurdering af undersøgelser præsenteres.