Bøger / faglitteratur

Psykologiens videnskabsteori : en introduktion


Beskrivelse


Gerd Christensen giver et fundament for at vurdere psykologiens særlige videnskabsteoretiske position. - Det gør hun dels gennem en historisk introduktion til psykologiens etablering og til nogle af de væsentligste teoretiske retninger inden for psykologien. Og dels giver hun en introduktion til psykologiens fundamentale videnskabsteoretiske problem: Forholdet mellem det fysiske og det psykiske. - Desuden introducerer hun til generelle problemstillinger inden for videnskabsteori. Det indbefatter bl.a. diskussioner af forskelle mellem natur-, human- og samfundsvidenskab, hvordan vi kan skelne mellem videnskab og pseudovidenskab, hvordan vi kan forholde os til sandhed, og hvordan vi kan forstå forholdet mellem teori og virkelighed. - Derudover uddyber hun i denne 2. udgave en række forhold, såsom de særlige udfordringer ved tværfaglighed, etiske krav til videnskab samt de måder, hvorpå psykologiens forståelser indlejres i praksis og derigennem bliver definerende for, hvordan vi kan forstå os selv som individer.