Bøger / faglitteratur / disputatser

Racehygiejne i Danmark 1920-56


Beskrivelse


Indhold:
INDLEDNING.
Racehygiejne og eugenik.
Racehygiejnen, en biologisk utopi.
POLITISK GENNEMSLAG.
1. Forudsætninger for racehygiejnens politisk gennemslag.
Racehygiejne og velfærdsstat.
Racehygiejnens teorier.
Ægteskabsforbud som forplantningskontrol.
Den amerikanske forbindelse.
En racehygiejnisk opinion.
Alliancen bag en sterilisationskommission.
2. Forsøgsloven af 1929.
Sterilisationskommisionen nedsættes.
Kommissionsarbejdet.
Det videnskabelige grundlag for indgreb.
Lovforslaget fremsættes og behandles i Rigsdagen.
Kritik af racehygiejnen.
3. Eugenisk lovgivning 1934-38.
Modtagelsen af den tyske sterilisationslov.
Lov om foranstaltninger over for åndssvage af 1934.
- Rigsdagsdebatten.
- Kritik af åndssvageloven.
- En racehygiejnisk lov?
Lov om sterilisation og kastration af 1935.
- Videnskabsmændenes rolle.
- Lovforslaget fremsættes.
Svangerskabsloven af 1937.
Ægteskabsloven af 1938.
VIDENSKABELIG INSTITUTIONALISERING.
4. Baggrunden for etablering af et universitetsinstitut i 1938.
Forløbere. Den antropologiske Komite.
Et professorat i racehygiejne.
Rockefellerfonden og eugenikken.
Rockefellerfondens bevillinger.
Hvorfor Danmark?
5. Eugenik som videnskab.
Institut for human arvebiologi og eugenik.
Forskningen.
De asociale.
Prostitution.
Sigøjnerundersøgelsen.
Den fødte forbryder.
6. Den praktiske eugenik.
Det arvehygiejniske register.
Den usikre prognose.
KONTINUITET OG BRUD.
7. Forholdet til den tyske racehygiejne.
Efter krigen.
En brevveksling.
8. Fra eugenik til humangenetik.
En demokratisk eugenik.
Efter Hiroshima.
1. Internationale Humangenetiske Kongres, 1956.
Fra arvehygiejne til genetisk rådgivning.
AFSLUTNING.
Danmark, Tyskland og USA.
Den nye og den gamle eugenik.
Individ og samfund.

Anmeldelser (15)


Bibliotekernes vurdering

d. 23. feb. 1996

af

af

Søren Brunbech

d. 23. feb. 1996

Hvor ordet racehygiejne i dag har en negativ klang, var der i århundredets første del en udbredt tro på, at man kunne og burde kontrollere de menneskelige arveanlæg. Med belæg i Mendels arvelighedsteorier, argumenterede man for, at forbrydere og undermålere af enhver art ved indavl kunne risikere at få så mange børn, at befolkningens til sidst bestod af kriminelle og idioter. Danmark var blandt de første med en racehygiejnisk lovgivning, der omfattede bl.a. ægteskabsforbud og tvangssterilisation af åndssvage. Et arvehygiejnisk register, der skulle hindre de arvelige defekters videreførelse, blev helt frem til 1956 flittigt konsulteret af myndigheder og læger ved afgørelser om sterilisation eller abort. Det er historikeren Lene Koch, der på et videnskabeligt grundlag nu afdækker racehygiejnens historie i Danmark, og hendes påvisning af den danske pendant til det, der var begrundelsen for nazisternes skæbnesvangre raceteorier, vil givet vække betydelig opmærksomhed; også i lyset af debatten om fosterdiagnostik og genetisk screening. Bogen er udstyret med udførlige noter, kilder og litteraturhenvisninger og et forfatter og emneregister. Der er en del engelske citater, men ellers stiller fremstillingen ingen særlige krav til læseren.


Berlingske tidende

d. 27. feb. 1996

af

af

Birgitte Possing

d. 27. feb. 1996


Weekendavisen

d. 1. mar. 1996

af

af

Bent Blüdnikow

d. 1. mar. 1996


Politiken

d. 27. feb. 1996

af

af

Steffen Heiberg

d. 27. feb. 1996


Jordens folk

Årg. 31, nr. 3 (1996)

af

af

Ole Høiris

Årg. 31, nr. 3 (1996)


FOA bladet

Årg. 5, nr. 9 (1997)

af

af

Sanna

Årg. 5, nr. 9 (1997)


Ugeskrift for læger

Årg. 158, nr. 24 (1996)

af

af

Christian L. Graugaard

Årg. 158, nr. 24 (1996)


Tandlægebladet

Årg. 105, nr. 11 (2001)

af

af

Jørgen Langebæk

Årg. 105, nr. 11 (2001)


Sygeplejersken

Årg. 96, nr. 21 (1996)

af

af

Karen Ellen Spannow

Årg. 96, nr. 21 (1996)


Specialpædagogik

Årg. 16, nr. 6 (1996)

af

af

Søren Kristiansen

Årg. 16, nr. 6 (1996)


Information

d. 6. mar. 1996

af

af

Claus Bryld

d. 6. mar. 1996


Kristeligt dagblad

d. 27. feb. 1996

af

af

Claus Bjørn

d. 27. feb. 1996


Jyllands-posten

d. 27. feb. 1996

af

af

Mikkel Foss Hvidtfeldt

d. 27. feb. 1996


Det fri aktuelt

d. 27. feb. 1996

af

af

Morten Thing

d. 27. feb. 1996


Folkeskolen

Årg. 113, nr. 43 (1996)

af

af

Ning de Coninck-Smith

Årg. 113, nr. 43 (1996)