Bøger / faglitteratur / vejledninger

Radonsikring af eksisterende bygninger


Beskrivelse


Det forklares hvorledes radonindholdet i en bygning undersøges, og hvordan det kan reduceres, således at bygningsreglementets anbefalinger imødekommes.