Bøger / faglitteratur

Ramløse Mølle og andre gamle møller i Holbo Herred


Beskrivelse


Til interesserede i dansk møllehistorie er her en guide til Ramløse Mølles historie, konstruktion, indretning og betydning for lokalsamfundet.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 10. mar. 2023

af

af

Louise Urban Andersen

d. 10. mar. 2023

Til interesserede i dansk møllehistorie er her en guide til Ramløse Mølles historie, konstruktion, indretning og betydning for lokalsamfundet.

Bogens indledning gør rede for møllernes vigtighed fra år 1700-1900 inden dampmaskinens indtog. Der fokuseres samtidig på møllernes positive og negative påvirkning af lokalsamfundet. Der redegøres for melproduktion og møllers funktion på verdenshistorisk plan med tråde tilbage til etruskerne og Romerriget, hvorefter møllernes ankomst til Danmark beskrives. Forfatteren, Steen Just, tager på rundtur til de nordsjællandske møller, Pibe Mølle, Melby Mølle og Ramløse Mølle, hvor både funktion og arkitektur beskrives. Just kommer kort omkring andre møller i Holbo Herred, beliggende i nuværende Gribskov Kommune. Møllernes virke sættes ind i en historisk kontekst og bl.a. enevælden og landboreformerne berøres. Bogens sidste del beskæftiger sig med Ramløse Mølles indretning og funktion samt den møllerforening, der i 1984 blev stiftet for at bevare møllen.

Fin gennemgang af møllehistorie i Danmark med særligt fokus på Ramløse Mølle. Forfatteren formår at binde verdenshistorie, danmarkshistorie og lokalhistorie sammen, så det giver et fint billede af de forskellige møller i Holbo Herred.

Om møllehistorie og møllernes påvirkning af deres lokalsamfund, findes Møller i Vadehavets landskab.Informationer og udgaver