Bøger / faglitteratur

Reduktion af trængsel og luftforurening samt modernisering af infrastrukturen i hovedstadsområdet : idékatalog


Beskrivelse


Idékataloget indeholder en beskrivelse af trængsels- og miljøudfordringerne i hovedstaden og i forlængelse heraf en oversigt over mulige tiltag, der kan gennemføres med henblik på at nedbringe trængslen og forbedre miljøet.