Bøger / faglitteratur

Reformationen i Danmark


Beskrivelse


Forfatteren redegør for reformationens officielle indførelse i Danmark og for den nye lutherske kirkes organisation og religiøse indhold, samt de følger, som reformationen fik i det danske samfund inden for statsstyret, undervisnings- og retsvæsenet, den sociale forsorg og hele samfundsmoralen. Illustreret med motiver fra samtiden.
Reformationen er en vigtig epoke i Danmarks historie – det er her, vor kultur ændres fra et katolsk til et protestantisk grundlag. Martin Schwarz Lausten gennemgår den historiske udvikling på en sådan måde, at bogen kan læses uden større kirkehistoriske eller teologiske forudsætninger. I denne 3. reviderede udgave er der foretaget rettelser og tilføjet nye afsnit om bl.a. Norge, nyere forskning i reformationskirkens teologi, salmesang, ægteskab, synet på jøder og muslimer, kvindens stilling i samfundet og om kirken og kunsten.

Anmeldelser (16)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Keld Lau Larsen

d. 18. dec. 2018

Bogen er en bred fremstilling af reformationen i Danmark startende med forudsætningerne, videre om reformationskampen, om den nye tros indhold og indflydelse på kirkelivet til følgerne afreformationens indførsel på hele samfundet. Til sidst er det et udvalg af kilder og litteratur, samt register. Forfatteren er teolog og lektor i kirkehistorie ved Københavns Universitet. Derfremlægges ingen skelsættende nye synsvinkler på reformationen. Vægten er lagt på modsætningen mellem katolicismens og protestantismens ideologiske indhold og på forskellene i holdning inden for dereformertes egne rækker. Der vises, hvordan de danske reformatorer tog udgangspunkt og inspiration fra mange andre reformatorer i udlandet end Luther. Bogen er skrevet for den almindelige læseruden særlige forudsætninger i et ligefremt sprog uden unødvendige fag- og fremmedord. Den er forsynet med samtidige illustrationer i sort/hvidt og med et farvelagt maleri som blikfang på forsiden.Det er den første bog omreformationen i Danmark i nyere tid og den vil uden tvivl have en del læsere med interesse for almindelig historie, for kirkehistorie og ikke mindst for de religiøseaspekter.


Historisk tidsskrift

Bd. 114, h. 2 (2014)

af

af

Avner Shamir

Bd. 114, h. 2 (2014)


Præsteforeningens blad

Årg. 102, nr. 44 (2012)

af

af

Ole Buchardt Olesen

Årg. 102, nr. 44 (2012)


Fortid og nutid

bd 35, hft 3 (1989)

af

af

Grethe Jacobsen

bd 35, hft 3 (1989)


Historisk tidsskrift

Bd. 90, h. 1 (1990)

af

af

Alex Wittendorff

Bd. 90, h. 1 (1990)


Jyllands-posten

d. 20. okt. 1987

af

af

P. G. Lindhardt

d. 20. okt. 1987


Flensborg avis

d. 16. nov. 1987

af

af

Hemming Everfelt

d. 16. nov. 1987


Fyens stiftstidende

d. 2. okt. 1987

af

af

Mikael Venge

d. 2. okt. 1987


Vendsyssel tidende

d. 28. okt. 1987

af

af

Ole Bjarn

d. 28. okt. 1987


Berlingske tidende

d. 10. nov. 1987

af

af

Jan Lindhardt

d. 10. nov. 1987


Information

d. 7. dec. 1987

af

af

Troels Dahlerup

d. 7. dec. 1987


Historie

ny rk, bd 17, hft 3 (1988)

af

af

Per Ingesman

ny rk, bd 17, hft 3 (1988)


Præsteforeningens blad

årg 77, nr 49 (1987)

af

af

Christian de Fine Licht

årg 77, nr 49 (1987)


Kristeligt dagblad

d. 2. sep. 1987

af

af

Steffen Kjeldgaard-Pedersen

d. 2. sep. 1987


Weekendavisen

d. 27. nov. 1987

af

af

Johannes Vange

d. 27. nov. 1987