Bøger / faglitteratur til børn / undervisningsmaterialer

Regnskabsanalyse og virksomhedsbedømmelse


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


En fremstilling af de metoder og teknikker, som eksterne interessenter kan tage i brug ved analyse og vurdering af virksomheder, f.eks. i forbindelse med kreditgivning, virksomhedskøb og kunde- og leverandørvurdering.

Indhold

Regnskabsanalysens interessenter ; Regnskabsanalysens idé og grundlag ; Analyse af rentabilitet og indtjeningsevne ; Analyse af finansiering og likviditet ; Analyse af soliditet og risiko ; Rentabilitet, finansiering og vækst ; Shareholder value og virksomhedens værdi ; Regnskabet som grundlag for regnskabsanalysen ; Den strategiske analyse - virksomhedens styrkeprofil ; Vurdering af budgettet ; Analyse af koncerner