Bøger / faglitteratur

Rekonstruktionsret


Beskrivelse


"Bogen ”Rekonstruktionsret” behandler reglerne og mulighederne for rekonstruktion af virksomheder i økonomisk krise. Fokus er således lagt på tiden, før skifteretten afsiger konkursdekret. Fremstillingen – der er opdateret med ændringerne som følge af gennemførelsen af EU’s rekonstruktions- og insolvensdirektiv – gennemgår de juridiske rammer for rekonstruktionsret, for at det kan afværges, at konkurs bliver udgangen. "Rekonstruktionsret" indeholder en gennemgang af: > de processuelle og materielle regler om betalingsstandsning og tvangsakkord; > reglerne om frivillige gældsordninger; > de forskellige rekonstruktionsmodeller, der enkeltvis eller i kombination giver flere rekonstruktionsmuligheder afhængigt af de økonomiske forhold i virksomheden.".