Bøger / faglitteratur

Relationer i psykologien


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 22. aug. 2005

af

af

Mads Overmark

d. 22. aug. 2005

En antologi bestående af ti artikler, der beskriver nogle af de psykologiske teorier som beskæftiger sig med relationer. Det er tanken, at lærere og pædagoger kan skaffe sig et overblik, der kan danne grundlag for arbejdet med relationspædagogik. At forholdet mellem elev og lærer ofte er afgørende for læringen, er der næppe noget nyt i, men da det ofte foregår på et ubevidst plan, er det redaktørens ønske, at kaste lys over de mange mekanismer, der er i menneskeligt samvær og derved få pædagoger og undervisere til at analysere og bevidstgøre sig om den måde, de omgås både det enkelte barn og gruppen af børn. Læseren bliver bl.a. præsenteret for Daniel Stern og for John Bowlbys tilknytningsteori, som beskriver et langt mere kompliceret forhold mellem mor og spædbarn, end det man kender fra Freud. Anne-Lise Schibbye, Gregory Batson og Michel Foucault er også nogle af de teoretikere, som omtales. De beskæftiger sig blandt andet med den indbyggede skævhed, der er i relationen mellem barn og voksen. Narrativ psykologi og pædagogik og den dialektik der er i relationerne er også behandlet i en artikel. Det er et meget stort område, der beskrives, men der er omfattende litteraturhenvisninger efter hver artikel, hvis man ønsker at fordybe sig. Antologien er også velegnet til studerende, som vil danne sig et overblik over relationsteoriernes mangfoldige og ret komplicerede væsen.