Bøger / faglitteratur

Relations- og ressourceorienteret pædagogik - ICDP


Beskrivelse


Fokus på betydningen af den kontakt, omsorg og opmærksomhed børn får via ICDP-programmet fra deres nære omsorgsgivere, det være sig i vuggestue, dagpleje, børnehave, skole, fritidshjem eller skolefritidsordning.